sv. 32 | Memorandum o československém vojsku a zajatcích v Rusku [1918]

Text je na některých místech oproti původnímu českému i ruskému dokumentu krácen, jiné pasáže jsou naopak rozšířené.
Českou verzi memoranda přetiskl pod názvem „Masarykovo memorandum o československém vojsku a zajatcích“ V. K. Škrach v časopise Masarykův sborník, časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka, 2, 1926–27, s. 248–255, a dále ve sborníku Za svobodu. Obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914–1920, díl 3. Praha 1924, s. 833–834.
Původní ruská verze byla publikována jako dokument číslo 13 pod názvem „Pamětní záznam předsedy ČSNR T. G. Masaryka o československé zahraniční akci, vojenských jednotkách a válečných zajatcích“ v edici Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 55–65.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-2-a, k. 300. Opis, strojopis; tamtéž ruský s drobnými úpravami; tamtéž, IX-24-a, k. 299. Opis, strojopis; tamtéž kopie, strojopis; VHA Praha, f. OČSNR na Rusi, čj. 4363, k. 1. Kopie, strojopis.
Tiskneme dle archivního dokumentu.
  • Text pod názvem „Note sur 1’Armee et les prisonniers de guerre Tschecoslovaques“ publikoval Arséne Vergé Avec Les Tschecoslovaques, Inveraisemblable et véridique Épopée. Paris 1926, s. 72–89.