sv. 32 | Řeč profesora T. G. Masaryka v Chicagu 28. května [1918]

Proslov je v článku uveden následující pasáží: Na schůzi, o které podáváme zprávu na jiném místě, promluvil prof. Masaryk velkou politickou řeč. Zmíniv se o začátcích našeho revolučního hnutí, pokračoval takto:
Část projevu byla otištěna ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 205–208. Jiné pasáže projevu pak ve sborníku T. G. Masaryk, V boji za samostatnost. Praha 1927, s. 163–168. Pod názvem „Ze situační zprávy, podané na schůzi v Chicagu 28. května 1918“ byly opět jiné pasáže proslovu přetištěny ve sborníku Masarykova práce. Praha 1930, s. 232–233.
Tiskneme dle Československé samostatnosti.
  • Řeč profesora T. G. Masaryka v Chicagu 28. května. Československá samostatnost, 3, 1918, č. 21, s. 2–3, 26. 6.