sv. 32 | Masarykova řeč v Pittsburghu [1918]

Parafráze proslovu pak byla přetištěna v: Prof. Masaryk v kruhu Slovákov v Amerike. Československá samostatnost, 3, 1918, č. 22, s. 2, 29. 6, a Náš vodca Masaryk v Pittsburgu. Národné noviny, 9, 1918, č. 435, 6. 6., s. 5.
Z článku v Československé samostatnosti byla publikována krátká pasáž ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o Iegiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 208—209.
Tiskneme dle Slovenské mládeže v originálním znění pod vlastním titulem.
  • Reč vo výstavnej sieni. Slovenská mládež, 2, 1918, č. 8, s. 451–561, 15. 6.