sv. 32 | Nový projev československé shody [1918]

Článek je uveden následující pasáží: V 22. čísle nášho časopisu sme sa už zmienili o tom, že počas návštěvy prof. Masaryka v Pittsburghu 30. května 1918 bola znovu manifestovaná shoda Čechov a Slovákov v Amerike.
V 1. čísle „Nového Slovenska“, nového úradného orgánu Slovenskej ligy v Amerike3, uveřejňuje Albert Mamatey, předseda Slovenskej ligy, doslovný text pittsburského prejavu, ktorý znie:
Text publikoval jako dokument č. 38 pod názvem „Americký projev Československé shody“ C. Merhout ve sborníku Dokumenty našeho osvobození. Provolání, vyhlášky sněmovní řeči, projevy presidenta Spojených států amerických, noty ministrů a Jiné politické akty, týkající se osudů českého národa za světové války až do prvního poselství presidenta Masaryka. Praha 1919, s. 106. Dokument byl posléze přetištěn ve sborníku Za právo a stát. Sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848–1918. Praha 1928, s. 418. Dále také v práci Zlatá kniha Slovenska. Praha 1930, s. 434, a M. Getting, Americkí Slováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918. Perth Anboy 1933, s. 160. Jako dokument č. 122 pod názvem „Dohoda mezi českými a slovenskými představiteli národních organisací ve Spojených státech amerických o řešení československé otázky“ v díle E. Beneš, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. III. díl. Praha 1935, s. 365–366. (Zde je oproti předchozím publikacím uveden také původní seznam podepsaných: Albert Mamatey, Ján Janček ml., Milan Getting, Ján Pankúch, rev. Jozef Murgač, rev. Ján Kubašek, Ondřej Schustek, T. G. Masaryk, Karel Pergler, dr. Fisher, B. Šimek, J. J. Zmrhal, Hynek Dostál, Vojta Beneš, rev. Inocent Kestl, Jan Straka, Ivan Bielok [!], rev. Oldřich Zlámal, Michal Bosák, G. H. Miko [!], Ignác Gessay, Jozef Hušek, Jozef Martínek, Dr. Ivan [!] Pecivál, rev. L. J. Karlovský, rev. Pavel J. Šiška, J. A. Ferenčík.) Bez seznamu podepsaných publikovali též V. Sluka – B. Králová, T. G. Masaryk v boji za samostatný čs. stát (II), Historie a vojenství39, 1990, č. 4, s. 143; též ve sborníku Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 123 jako dokument č. 41.
VHA Praha, ČSNR III. – Paříž, k. 44. Kopie, rukopis; MÚA, AÚTGM, f. TGM-V: XV-11-a, k. 311. Opis, strojopis.
Tiskneme dle Československé samostatnosti v originálním znění.
  • Nový přejav československej shody. Československá samostatnost, 3, 1918, č. 29, s. 3. 24. 7.