sv. 32 | Masarykův záznam o jednání s r. Lansingem [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, XV-26-a. Kopie, strojopis.
Tiskneme pod vlastním titulem.
  • Bez názvu. J. Křížek, T. G. Masaryk a vystoupení čs. legií na jaře 1918, Československý časopis historický, 14, 1966, č. 5, s. 656–657.