sv. 32 | Znovuzřízení východní fronty [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, XV-41, k. 315. Kopie, strojopis, anglicky; VHA Praha, f. OČSNR na Rusi, čj. 3038, k. 11. Kopie, strojopis, česky.
Tiskneme dle vlastního překladu a pod vlastním titulem.
  • Rozklad předsedy ČSNR T. G. Masaryka určený Spojencům o rozhodujícím významu východní fronty pro vítězné a rychlé ukončení války. Vznik Československa. Praha 1994, s. 149–153 (dle archivního dokumentu).