sv. 32 | zpráva v. hurbana o akcích čs. vojska [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V: X-15-a, k. 302. Koncept, strojopis.
Tiskneme dle vlastního překladu.
  • Zpráva V. Hurbana o akcích československého vojska v Rusku, zaslaná předsedou ČSNR T. G. Masarykem Ministerstvu zahraničních věcí USA. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 196–201. Zde anglicky.