sv. 32 | Masarykův dopis jusserandovi [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-20-a, k. 303. Kopie, strojopis, anglicky.
Tiskneme dle vlastního překladu.
  • Dopis předsedy ČSNR T. G. Masaryka velvyslanci Francouzské republiky v USA J. Jusserandovi ve věci koordinace spojenecké pomoci a velení československému vojsku v Rusku. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 204–205. Zde anglicky.