sv. 32 | Masaryk diplomatům Francie, Velké Británie a Japonska v USA [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-18-a, k. 303. Opis, strojopis, anglicky; tamtéž XV-38, k. 314. Kopie, strojopis, anglicky. Dokument datován 16. 9. 1918.
Tiskneme dle vlastního překladu a pod vlastním titulem.
  • Zpráva předsedy ČSNR T. G. Masaryka diplomatickým představitelům Francie, Velké Británie a Japonska v USA o situaci Československého vojska na západní Sibiři. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 212. Zde anglicky.