sv. 32 | Masaryk Balfourovi [1918]

Původní telegram se nepodařilo dohledat.
  • Bez názvu. Československá samostatnost, 3, 1918, č. 37, s. 1, 21. 8.