sv. 32 | Situace v Rusku a vojenská pomoc spojenců a spojených států [1918]

Pasáže jsou přetištěny a přeloženy v K. Pergler, Amerika a československá nezávislost. Praha 1926, s. 35–39.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-13-a, k. 309. Kopie, strojopis; tamtéž, XV-25-a, k. 312. Opis, strojopis. Citované přílohy nebyly k dokumenty přiloženy.
Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.
  • Memorandum předsedy ČSNR T. G. Masaryka ministra zahraničních věcí USA R. Lansingovi o situaci v Rusku a o potřebě pomoci československému vojsku. Vznik Československa 1918, Praha 1994, s. 222–232. Zde anglicky.