sv. 32 | Řeč T. G. Masaryka v Carnegie-Hall [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, XV-44, k. 315. Kopie, strojopis, anglicky.
Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.
  • Projev předsedy ČSNR T. G. Masaryka na manifestačním shromáždění neplnoprávných národů Rakousko-Uherska. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 264–265. Zde anglicky.