sv. 32 | Plná moc pro M. R. Štefánika [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, VIII-7-a, k. 293. Kopie, strojopis, česky.
Tiskneme dle archivního dokumentu pod vlastním titulem.
  • Plná moc vystavená předsedou ČSNR T. G. Masarykem pro místopředsedu ČSNR M. R. Štefánika v souvislosti s jeho cestou k československému vojsku do Ruska. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 267. Zde anglicky