sv. 32 | Masarykův dopis M. Janinovi [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-14-a, k. 302. Opis telegramu, anglicky.
Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.
  • Dopis předsedy ČSNR T. G. Masaryka vrchnímu veliteli československého vojska gen. M. Janinovi o postoji představitelů USA k materiální pomoci čs. vojsku na Sibiři. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 270. Zde anglicky.