sv. 19 | Materiály ke vědeckému posouzení RK a RZ [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, 15. května-června 1886, s. 332–335. Nepodepsáno.