sv. 32 | Telegram Girsovi [1918]

  • MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-14-a, k. 302. Opis telegramu, francouzský; VHA, f. ČSNR I., Korespondence odeslaná G, k. 3. Opis telegramu.
    Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.