sv. 32 | Několik poznámek k memorandu z 27. září 1918 [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-5-a, k. 300. Koncept, strojopis. Tamtéž opis, strojopis.
Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.
  • Memorandum předsedy ČSNR T. G. Masaryka ministru zahraničních věcí USA R. Lansingovi týkající se stanoviska USA k vojenským akcím v Rusku a pomoci československému vojsku v Rusku. Vznik Československa 1918, Praha 1994, s. 291–295. Zde anglicky.