sv. 32 | Národ československý [1918]

Jiný překlad byl uveřejněn v díle Masarykův sborník (Národ československý, Masarykův sborník. Časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka, 2, 1927, s. 242–247).
Překlad do slovenštiny vyšel již 11. 11. 1918 v listu Naše Slovensko'. Československý národ. Naše Slovensko, 1918, č. 21, s. 1–2, 11. 11.
Tiskneme dle překladu z Masarykova sborníku.
  • Národ československý. Čas, 32, 1922, č. 56, s. 1–2, 7. 3. Jedná se o překlad článku z listu The Nation, 107, 1918, No. 2779, s. 386–388, 5. 10.