sv. 32 | Masarykova instrukce Štefánikovi [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, VIII-17-a, k. 295. Kopie odeslaného telegramu, strojopis; tamtéž, XV-37, k. 314. Kopie, strojopis, anglicky; VHA, f. ČSNR I., Korespondence odeslaná Š, k. 3. Opis, strojopis.
  • Telegrafická instrukce předsedy ČSNR T. G. Masaryka místopředsedovi ČSNR M. R. Štefánikovi ohledně vyhlášení prozatímní československé vlády v souvislosti s jednáním s vládou USA o půjčku. Vznik Československa 1918, Praha 1994, s. 299. Zde anglicky.