sv. 19 | Shody Jahod a Zbyhoně s písněmi ruskými známými před rokem 1817 [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 346, 15. května-června 1886. Podepsán T. G. Masa­ryk.