sv. 32 | Masarykův dopis Lansingovi ve věci zveřejnění prohlášení nezávislosti [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, XV-35-b, k. 314. Kopie, strojopis, anglicky; tamtéž, XV-47, k. 316. Kopie, strojopis, anglicky; AMZV Praha, uznání a notrifikace – uznání RČS. Fotokopie (negativní) originálu.
Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.
  • Dopis předsedy prozatímní československé vlády T. G. Masaryka ministru zahraničních věcí USA R. Lansingovi týkající se připravovaného zveřejnění Prohlášení nezávislosti. Vznik Československa 1918. Praha 1994, s. 314–315. Zde anglicky.