sv. 32 | Pozdravy našim chlapcům [1918]

VHA Praha, f. ČSNR I., č. j. 466, Korespondence odeslaná Š, k. 3. Opis telegramu; MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, Vll-17-a-11, k. 295. Kopie odeslaného telegramu, strojopis.
Tiskneme dle vlastního překladu pod vlastním titulem.
  • Telegrafická instrukce předsedy prozatímní československé vlády T. G. Masaryka ministru vojenství gen. M. R. Štefánikovi k činnosti v Rusku po ustavení prozatímní vlády. Vznik Československa 1918, Praha 1994, s. 316–317 (anglicky dle archivního dokumentu).