sv. 32 | Rozkaz armádám československým [1918]

V detailech pozměněné znění vyšlo v Československém denníku jako Rozkaz československým vojskům. Československý denník, 1918, č. 252, s. 1, 11. 12. Francouzsky pak v listu Le Nation Tchéque jako Un ordre aux Armées tchécoslovaques, La Nation Tchéque, 4, 1918, Nr. 10–11, s. 464–465, 15. 11.
Rozkaz přetiskl jako dokument č. 72 O. Merhout ve sborníku Dokumenty našeho osvobození Provolání, vyhlášky, sněmovní řeči, projevy presidenta Spojených států amerických, noty ministrů a jiné politické akty, týkající se osudů českého národa za světové války až do prvního poselství presidenta Masaryka. Praha 1919, s. 159–160. Dále byl text pod názvem „Rozkaz armádám československým za hranicemi ze dne 4. listopadu“ přetištěn v díle J. Logaj, Československé legie v Itálii (1915–1918). Praha 1920, s. 103–104; pod názvem „Rozkaz československým vojskům“ ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 224–225 (tento text si bere za vzor znění z listu Československý denník), pod názvem „Rozkaz armádám československým“ v P. Maxa, T. G. Masaryk. V boji za samostatnost. Praha 1927, s. 183–185, a také v díle Za právo a stát. Sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě 1848–1918. Praha 1928, s. 562–563. Pasáž textu publikoval jako dokument č. 16 K. Stloukal v díle Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Praha 1930, s. 156. Jako dokument č. 38 bylo znění z Československé samostatnosti přetištěno ve sborníku Masarykova práce. Praha 1930, s. 240.
Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1917–1918, bez stran, Knihovna Historického ústavu Armády ČR, D1756.
MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, X-14-a, k. 302. Opis telegramu, anglicky; VHA Praha, f. ČSNR I., č. j. 523, USA (varia), k. 3. Opis, strojopis. Tamtéž anglicky; tamtéž, f. OČSNR, č. j. 8027, k. 13. Originál telegramu.
Tiskneme dle znění v listu Československá samostatnost pod vlastním titulem.
  • Rozkaz armádám československým, čís. 136, 4. listopadu 1918. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 22, s. 1, 9. 11.