sv. 19 | Přílohy [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 363–365, 15. května-června 1886. Nepodepsáno.