sv. 32 | Poselství prezidenta republiky k americké kolonii [1918]

Přetisk z listu Československá samostatnost vydal C. Merhout ve sborníku Dokumenty našeho osvobození. Provolání, vyhlášky, sněmovní řeči, projevy presidenta Spojených států amerických, noty ministrů a Jiné politické akty, týkající se osudů českého národa za světové války až do prvního poselství presidenta Masaryka. Praha 1919, s. 163–164. Česky vyšel text také v díle: Za právo a stát. Sborník dokladů o československé společné vůli ksvobodě 1848–1918. Praha 1928, s. 420. Slovensky pak v práci M. Getting, AmerickíSlováci a vývin československej myšlienky v rokoch 1914–1918. Perth Anboy 1933, s. 177.
  • Poselství prvního presidenta československé republiky k americké kolonii československé! Československá samostatnost, 4, 1918, č. 28, s. 8, 11. 12. Podepsáno: Washington, dne 11. 11. 1918. T. G. Masaryk, prezident československé republiky.