sv. 32 | Telegram Benešovi [1918]

MÚA, AÚTGM, f. TGM-V, VIII-15f, k. 294. Opis, strojopis; VHA Praha, f. ČSNR III., Korespondence došlá M, k. 13. Opis telegramu, francouzský.
Tiskneme pod vlastním titulem.
  • Zpráva srbského vyslanectví v Paříži obsahující telegram presidenta T. G. Masaryka ministru dru E. Benešovi, odpovídající na telegramy zaslané z porad s českými politiky v Ženevě. E. Beneš, Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. III. díl. Praha 1928, s. 515.