sv. 32 | Prezident Československé republiky Prof. Masaryk v Paříži [1918]

VHA Praha, f. OČSNR, k. 23. Opis, strojopis, česky.
  • President československé republiky prof. Masaryk v Paříži. Československý denník, 1918, č. 253, s. 1, 12. 12.