sv. 32 | Vy máte být solí... [1918]

Dále byl projev otištěn jako Řeč prezidenta Masaryka k československé brigádě v Darney ve Francii. Československý denník, 2, 1919, č. 343, s. 1, 1. 4.
Zprávu o návštěvě T. G. Masaryka čs. armády v Darney přineslo předchozí číslo jako Prezident Masaryk u československé brigády ve Francii. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 28, s. 4, 11. 12. Objevuje se zde krátký citát: „Děkuji vám. Vy jste to vyhráli. Dejte pozor, když jsme na kopečku, abychom tam zůstali!“ Tato pasáž se v projevu „Vy máte být solí...“ neobjevuje.
Text proslovu přetiskl jako dokument č. 84 C. Merhout ve sborníku Dokumenty našeho osvobození. Provolání, vyhlášky, sněmovní řeči, projevy presidenta Spojených států amerických, noty ministrů a jiné politické akty, týkající se osudů českého národa za světové války až do prvního poselství presidenta Masaryka. Praha 1919, s. 196–197, a P. Maxa, T. G. Masaryk. V boji za samostatnost. Praha 1927, s. 185–186. Dále pak ve sborníku Masarykova práce. Praha 1930, s. 239–240, a jako dokument č. 1 proslov publikoval V. Sluka v příspěvku T. G. Masaryk – prezident ČSR. Vybrané dokumenty z archivu fondů VHA – 3. Část. Historie a vojenství, 39, 1990, č. 5, s. 126–127.
Citát z č. 28 Československé samostatnosti byl publikován pod názvem „Řeč k dobrovolcům v Darney 9. prosince 1918“ ve sborníku Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 226.
  • Vy máte být solí... Československá samostatnost, 4, 1918, č. 29, s. 1, 18. 12. Text uveden: Řeč prezidenta MASARYKA k československé brigádě v Darney, 9. prosince.