sv. 32 | Prezident Masaryk našim raněným [1918]

Pod názvem „List raněným dobrovolcům ze dne 10. prosince 1918“ byl text publikován ve sborníku Masaryk a revoluční armáda. Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha 1922, s. 228–229.
  • President Masaryk našim raněným. Československá samostatnost, 4, 1918, č. 29, s. 2., 18. 12. Nadepsáno: Prezident Masaryk zaslal raněným československým vojínům tento list: Paříž, dne 10. prosince 1918.