sv. 32 | Denní rozkaz armádnímu sboru č. 150 [1918]

Dokument byl též přetištěn v díle Rozkazy čsl. vojsku na Rusi 1917–1918. bez stran, Knihovna Historického ústavu Armády ČR, D1756.
  • Bez názvu. V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 19151918. Praha 1927, s. 889–890.