sv. 19 | Dr. V. Hlavatý, Rozbor filozofie sv. Tomáše Akvinského [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 376, 15. květen-červen 1886. Rubrika: Filozofie. Podepsáno M.