sv. 32 | Výměna pozdravů [1918]

  • Výměna pozdravů mezi presidentem Masarykem a italským ministerským předsedou Sonninem. Československá samostatnost, 4, 1919, č. 31, s. 2, 1. 1. Text uveden: Prezident Československé republiky MASARYK zaslal 17. prosince ministru zahraničních záležitostí Sonninovi tento telegram: