sv. 19 | Náčrt sociologického rozboru RZ a RK [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 406–422, 15. července 1886. Podepsán T. G. Masaryk.