sv. 19 | Přílohy [1886]

  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 10, s. 454–455, 15. července 1886. Podepsán T. G. Masaryk.